فیلم را ببینید؛ حوزه هایتان را تعطیل کنید تا دیر نشده!


فیلم زیر: ویدئويی تازه منتشر شده از حمله شجاعانه جوانان بجان آمده کازرون به حوزه علمیه…این فیلم توسط یک نهاد اطلاعاتی تهیه شده است

یکی از آخوندهای حوزه علمیه کارزون که در جریان اعتراضات اخیر به آتش کشیده شد، در مصاحبه با رسانه‌های جمهوری اسلامی گفت: ناآرامی‌ها از ظهر شنبه، جدی شد. در اطراف حوزه، خبری از تجمع و اغتشاش نبود اما مدیریت حوزه وقتی شرایط شهر را ملتهب دید، تمهیداتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی اندیشید؛ به‌طور مثال به طلبه‌ها گفته‌ شد بعد از نماز مغرب و عشاء از حوزه خارج نشوند، درهای حوزه قفل شد… خبر دادند آشوبگران قصد حمله به حوزه علمیه را دارند.

این آخوند حکومتی افزود: می‌گفتند این خرابکاران بعد از تخریب هر کدام از مراکز هدفشان، به‌صورت علنی و با صدای بلند،‌ هدف بعدی را اعلام می‌کردند و به آن سمت حرکت می‌کردند. حوزه علمیه ما، دو حیاط دارد. وقتی آشوبگران به حیاط اول حمله کردند، گروهی از طلبه‌ها خودشان را به حیاط دوم رساندند و پشت درِ حیاط را سد کردند تا آنها نتوانند وارد شوند. اما مشکل اینجا بود که به‌جز درِ حیاط اول، باقی درها چوبی بود و آشوبگران همه درها را خرد کردند و وارد شدند. از آنجا، تخریبها شروع شد….از اتاق رایانه تا کتابخانه و نماز خانه را سوزاندند.