وضعیت فلاکت بار گردشگری ایران خراب تر شد

در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در ایران، وضعیت فلاکت بار گردشگری ایران نیز خراب تر خواهد شد.

به گزارش بنیاد میراث پاسارگاد، از هم اکنون بعضی از کشورها از شهروندان خود خواسته‌اند از سفر به ایران پرهیز کنند و یا نسبت به سفر به ایران هشدار داده اند.

لغو پروازها سبب شده که دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران «شرایط اضطراری» اعلام کنند. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که پروازها و هتل ها خارج از اراده مسافر لغو می شوند و هیچ یک از هتل ها و شرکت های هواپیمایی نمی توانند پولی از مسافران بگیرند و اگر هم پیش فروش کرده باشند باید آن ها را به مسافرین پس دهند.

روز گذشته علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به ضربه ی بزرگی که اتفاقات اخیر به گردشگری زده اعتراف کرد. و حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از کاهش شصت تا صد درصدی تورهای ورودی به ایران خبر داد. او گفت: «تورهای ورودی از آمریکا و کانادا صد درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه هشتاد درصد، تورهای ورودی از اروپا و آسیا شصت درصد سفرهای خود را لغو کرده‌اند.»