ضربه های محکم به مرکز ثقل و عَمود خیمه نظام

زینت میرهاشمی

ضربه های محکم مردم به مرکز ثقل و عَمود خیمه نظام

به راستی شعارهای دانشجویان، جوانان و مردم خشمگین ایران زمین، پیام صریح و آشکاری بود که در کف خیابان ورشکستگی رژیم را به نمایش گذاشتند. «جمهوری اسلامی نمی خواهیم، رهبر الندگ نمی خواهیم، نگو به ما فتنه گر، فتنه تویی ستمگر، سپاه جنایت می کند، رهبر قاتل حمایت می کند، ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم و…» این مارش پرتوان مردم، ضربه های محکمی به مرکز ثقل نظام وارد کرد. همه بافته های رژیم، از مرده سواری حاج قاسم تا پوشک پرانی به «استکبار»، در برابر عظمت مردان و زنان ایران زمین طی سه روز پنداری دود شد و رفت هوا.

در باتلاقی که رژیم دروغگو گرفتار شده، به هر خس و خاشاکی خود را برای نجات آویزان می کند. اما آنقدر زمین زیر پایش سست است، که نه تنها هیچ طنابی را برای نجات پیدا نمی کند، بلکه با هر فریاد مردم بیشتر در باتلاق فرو می رود.

به لکنت زبان افتادن پایوران رژیم بعد از رسوایی کتمان یک جنایت هولناک به خوبی پریشان حالی سکانداران کشتی در حال غرق را نشان می دهد که هر کدام می خواهند تکه چوبی برای نجات خود پیدا کنند. پایواران حکومت، از بالا تا پایین، که در اشاعه دروغ و پوشاندن جنایت و کتمان آن نقش داشته اند، مجرم هستند.

سخنگوی دولت، بیشرمانه می گوید «ما دروغ نگفتیم، مبتنی بر عرق ملی اظهار نظر کردیم.» ربیعی گفت که هیچکدام از اعضای دولت، به شمول حسن روحانی، تا عصر جمعه از علت سقوط هواپیما خبر نداشتند. این مغز فندقیها با انبوهی از دروغ نه فقط به شعور مردم که به شعور نداشته خود هم توهین کرده و به تدارکچی بودن بدون اختیار در برابر سپاه پاسداران و ولی فقیه اعتراف صریح می کنند. یک هواپیما با ۱۷۶ مسافر سقوط می کند اما رئیس جمهور تدارکچی از چرایی آن خبر ندارد.

بازیگران تاتر «امپراطوری دروغ» از یک سو خود را از مسئولیت کنار می کشند و از سوی دیگر در ترس از ریزش رژیم و نیستی خودشان تمام قد به دفاع از سپاه ایستاده اند.

رئیسی جلاد، با گفتن «اجازه موج سواری در موضوع هواپیما را نمی دهیم» مردم معترض را تهدید می کند. به گفته وی «بررسی سقوط هواپیما به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار» شده است. به این جلاد باید گفت این مردم هستند که به شما جلادان اجازه رقصیدن روی خون ۱۵۰۰ شهید آبان ماه و جانباختگان سقوط هواپیما را نخواهند داد و به نظر می رسد که رژیم توانایی خریدن ۵ کارشناس خارجی که قرار است پیرامون این موضوع تحقیق کنند را داشته باشد.

هر گونه ساده سازی جنایت هولناک اخیر سپاه که دستاورد سیاست چهل ساله رژیم ولایت فقیه و رهبر آن خامنه ای است، کمک بیشتر به نهادینه کردن و بازتولید جنایت و خشونت حکومتی خواهد بود. این جنایت شکاف عمیق مردم و حکومت را هر چه بیشتر آشکار کرد و این شکاف بسته شدنی نیست. هر کسی که برای بستن این شکاف تلاش می کند منفعتی برای حفظ حکومت دارد.

آوردن یک مزدور به نام نادر طالب زاده در تلویزیون رژیم و هیچ انگاری آتش زدن ۱۷۶ نفر از مردم بی گناه، نمونه ای از ساده سازی جنایت سپاه است. کسانی که جنایتی را ساده می کنند به راحتی می توانند آفریننده جنایت باشند.

این مزدور در برابر دیدگان اشکبار مردم می گوید: «از این اتفاقات ده‌ تا دیگه هم بیفته، در مقابل اون اتفاق اصلی (حمله به پایگاههای آمریکا) هیچه!».

خامنه ای که به راحتی مردم را اشرار خوانده و دستور آتش می دهد به پایوران رژیم امر کرده تا بگویند که مسئول سقوط هواپیما، آمریکا است که ما را تحت فشار قرار داده است. کسانی هم با این شوی دروغگویان و جنایتکاران همصدا می شوند که منفجر کردن هواپیما نتیجه شرایط جنگی و ترور جاج قاسم و … بوده و راه را برای جنایتهای دیگر سپاه هموار کنند.