اطلاعیه ۱۳۰۲ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص حق امنیت زندگی و کولبران

غم نان است و ترس از دست رفتن جان که بر شانه های استوارشان آوار شده است. غم بر دوشانی که واژه محرومیت و مظلومیت بهترین معرفشان است و از جمله شاخصه های آنها، کاسبکارانی که حضورشان، شکاف طبقاتی موجود در کشور و ناگریزی آنان را بطور کامل برملا ساخته، به تماشا می گذارد که …

ادامه‌ی مطلب

این نوشته در اخبار, اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.