فراخوان مجمع عمومی ماه نوامبر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران,۱نوامبر ۲۰۲۰ساعت ۱۴:۰۰

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درودهای صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهانه کانون در روز یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت  ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق …

ادامه‌ی مطلب

%d bloggers like this: