گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا جمعه ۲۸مارچ ۲۰۲۱

جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا جمعه ۲۸مارچ ۲۰۲۱ مصادف با ۸ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتالک و زوم، اتاق نمایندگی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر برگزار گردید.این جلسه درباره موضوعات گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه۱۳۹۹، بررسی …

ادامه‌ی مطلب