گزارش ماهانه اعدام توسط دولت جمهوری اسلامی ایران،اردیبهشت ماه ١۴٠٠

تنظیم نمودار: مهران آهنگر خراسانی  Mehran Ahangar Khorasani یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که  نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متاسفانه برغم تمام تلاش‌هائی که …

ادامه‌ی مطلب