نه به اهریمن؛ آراء باطله رتبه اول انتخابات کلانشهر کرجآراء باطله رتبه اول انتخابات کلانشهر کرج شد

فرماندار کرج اسامی منتخبین شورای شهر کرج را اعلام کرد. غفور قاسم پور اسامی ۱۳ منتخب شورای اسلامی کلانشهر کرج به شهر زیر مشخص شد: از مجموع ۱۸۲ هزارو ۶۵۰ رای صحیح شورای اسلامی شهر کرج، عمار ایزد یار با ۲۲هزارو ۹۰۶ رای، سید مرتضی اعتصامی با ۱۸ هزار و ۳۹۲ رای، حسین سعیدی سیرایی ۱۷ هزار و ۶۲۴ رای، مجتبی حاج قاسمی ۱۷ هزار و ۵۱۰ رای، علیرضا سعیدی ۱۴ هزار و ۵۱۶ رای، مسعود محمدی ۱۴ هزار و ۲۴۳ رای، علیرضا رحیمی محمود آبادی ۱۴ هزار و ۶۹ رای، جواد چپردار ۱۰ هزار و ۸۹۳ رای، حسین مهاجری با ۱۰ هزار و ۵۳۹ رای، محمد اسدیان با ۱۰ هزار و ۱۸۶ رای، علی قاسم پور با ۹ هزار و ۹۹۱ رای، مریم قهرمانی صارم با ۹ هزار و ۸۳۰ رای و فاطمه منعمی با ۹ هزار و ۸۰۷ رای را به عنوان منتخبان شورای ششم کرج شناخته شدند.

آمار آراء باطله شورای شهر کرج ٣٨٨٨٨ رای اعلام شده است که بیش از 60 درصد از آرای نفر اول می‌باشد!

%d bloggers like this: