گزارش نقض حقوق کار و کارگر،خرداد ماه ۱۴۰۰

تهیه گزارش و امار : رسول عباسی زمان ابادی وماریا هری و آذر ارحمی تنظیم جدول و نمودار : رسول عباسی زمان آبادی کولبری وسوختبری   ١_در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی ته‌ته واقع در شهرستان مریوان، یک کولبر زخمی شد(هرانا/17خرداد) ٢_ یک کارگر اهل سقز با هویت “عثمان دیدار” ٣٧ ساله در …

ادامه‌ی مطلب