فیلم؛ حمایت روزنامه نگار افشاگر از اعتراضات خوزستان

یاشار سلطانی با اننتشار این کلیپ به وضعیت اسفبار مردم محروم خوزستان و سرکوب اعتراض آنان اعتراض کرد
%d bloggers like this: