تجمع اعتراضی شماری از مردم نقدە در پی یک قتل+فیلم

تجمع اعتراضی شماری از مردم نقدە در پی کشتە شدن یک شهروند کورد در این شهر

موکریان ــ یک شهروند کورد براثر درگیری لفظی با دو شهروند ترک به قتل رسید.

برپایەی گزارش رسیده به خبرنگار موکریان در نقده، صبح روز شنبه ١٦ مردادماه سال جاری، دو شهروند ترک، که جهت تعمیر ماشین خود به یک مکانیکی در نقده مراجعه کرده بودند، با امتناع از پرداخت هزینەی تعمیر ماشینشان، با مفازەدار دچار درگیری می‌شوند کە در این حادثه یک مشتری اهل اشنویه، که با دخالت خود می‌خواست به نزاع پایان دهد، با سلاح سرد به قتل می‌رسد.

براساس همین گزارش در این درگیری یک شهروند دیگر کورد نیز به شدت مجروح می‌شود.

لازم به ذکر است با ورود نیروهای انتظامی به ماجرا و دستگیری قاتل، شماری از مردم نقده، تا مقابل درب نیروی انتظامی دست به راهپیمایی می‌زنند، که با شدت گرفتن این تجمع، نیروهای یگان ویژه با گاز اشک‌آور و تیراندازی جهت متفرق کردن شهروندان معترض وارد عمل می‌شوند و یک شهروند را با شلیک گلولەی ساچمەای به قتل می‌رسانند.

تا لحظەی تنظیم خبر همچنان ناآرامی‌ها در سطح شهر نقده ادامە دارد.