توضیح بانک دولتی درباره استقبال نظامی از مدیر!+فیلم

محمدرضا فرزین، مدیر عامل تازه بانک ملی با استقبال رسمی و احترام نظامی در حد مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی وارد دفتر کار خود شد. (فیلم زیر)

انتشار این ویدئو با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی روبه‌رو شد که البته بیشتر آنها شکل انتقاد داشت.

رئیس اداره کل حفاظت فیزیکی بانک ملی با بیان اینکه مدیرعامل جدید بانک ملی از این موضوع اطلاعی نداشته است گفت: این استقبال جزو دستورالعمل‌های بانک است و برای مقامات دیگر نیز انجام می‌شود.

صابری گفت: گروه حفاظت فیزیکی ماهیت نظامی دارند و به همین دلیل با سلام نظامی این خوش آمد گویی انجام میشود.

به گزارش همشهری آنلاین، فرزین که در دولت احمدی‌نژاد دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود، چند روز پیش با حکم سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدیر عامل بانک ملی شد.