فیلم؛ حمله شبانه به چادر کشاورزان متحصن در زاینده رودمأموران سرکوبگر یگان ویژه بامداد پنجشنبه ۴آذر با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به کشاورزان متحصن در پل خواجو حمله کردند و چادرهای کشاورزان را به آتش کشیدند. (فیلم زیر)

ساعت ۳ صبح پنجشنبه مأموران سرکوبگر خامنه‌ای به چادر کشاورزان معترض و محروم اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و آن را آتش زدند و داربست چادرها را با لودر درهم شکستند. مأموران خامنه‌ای با به آتش کشیدن چادرها، مردم را با زور، تهدید به ترک محل کردند.

جوانان و کشاورزان در بستر زاینده رود با پرتاب سنگ با این اقدام مقابله کردند.

کشاورزان اصفهانی برای یک تجمع بزرگ دیگر در روز جمعه فردا ۵آذرماه فراخوان داده‌اند.

%d bloggers like this: