امام جمعه اصفهان: اینهایی که امروز دیدیم ضدانقلاب بودند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اتفاقات امروز کار کشاورز نیست، گفت: ظبیعی است ادامه دادن این تجمعات برای ضدانقلاب فرصت فراهم می‌کند

آخوند طباطبایی‌نژاد گفت: کشاورزان ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه متوجه کمبود آب شدند، اما طبیعی است ادامه دادن کار برای ضدانقلاب فرصت فراهم می‌کند و نباید ادامه پیدا کند مشخص است که اتفاقات امروز کار کشاورز نیست.

این امام جمعه خامنه ای درست می گوید اینهایی که در ویدئوی زیر می بینید کشاورز نیستند، جوانان مبارزی هستند که بالاخره این آخوندها را همچون شیخ فضل‌الله نوری به سزای اعمالشان خواهند رساند.

%d bloggers like this: