فیلم؛ هشدار نوریزاد به نظام: مگر اینکه خدا به دادتان برسد!هشدار محمد نوریزاد به سران نظام: مردم از شما متنفرند اگر دستشان برسه شما را سالم نمی‌گذارند!

%d bloggers like this: