گزارش ماهانه نقض حقوق کودک و نوجوان,دیماه ۱۴۰۰

تنظیم نمودارو گزارش : آذرارحمی , حمیدرضایی آذریانی,  مهدی افشارزاده دی آذر موضوع ردیف 13 ۷ اخبار عمومی: حمایت از کودکان و سقط جنین و فروش نوزادان و آسیب‌های اجتماعی و کودکان فقر ۱ 3 ۴ کودکان کار ۲ 0 ۱۵ بازداشت کودکان و نوجوانان ۳ 5 ۱۸ آموزش و پرورش ۴ 0 ۱ اعدام کودکان ۵ 1 0 اعتیاد …

ادامه‌ی مطلب