گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر‚دی ۱۴۰۰

رسول عباسی زمان ابادی و آذر ارحمی تجمعات تجمع اعتراضی دامداران و کشاورزان شهرستان سوادکوه شماری از دامداران و کشاورزان اهل شهرستان سوادکوه مازندران،  با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان، نسبت به حکم دادگاه درباره تصرف ۷۰۰ هکتار از زمین‌های خود در این منطقه اعتراض کردندمعترضان می‌گویند: علیرغم اینکه دست‌کم ۵۰ سال از …

ادامه‌ی مطلب