گزارش اعدام دی ماه ۱۴۰۰،کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گزارش و نمودار از: مهران آهنگر خراسانی یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که  نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متاسفانه برغم تمام تلاش‌هائی که از جانب …

ادامه‌ی مطلب