ضربه‌ سر در فوتبال باعث آسیب مغزی می‌شود

بر اساس نتایج تحقیقات جدید یک گروه پژوهشگر از نروژ و اسلواکی، ضربه سر به توپ در فوتبال منجر به آسیب‌دیدگی جزئی در سلول‌های مغزی و نیز عوارض احتمالی در درازمدت می‌شود.ضربه سر در فوتبال تا چه حد سلامت ورزشکار را به خطر می‌اندازد؟ این پرسش سال‌هاست که در عرصه ورزش و محافل پزشکی مورد بحث بوده است.

حال نتیجه تحقیق‌های جدید علمی، حاکی از ایجاد آسیب جزئی مغزی در پی ضربه سر به توپ است. یک گروه پژوهشگر از نروژ و اسلواکی جزئیات بررسی علمی خود را در این زمینه منتشر کرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

در چارچوب این پژوهش علمی، محققان نمونه خون ۸۹ فوتبالیست حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دادند. این آزمایش‌های خون در سه شرایط متفاوت، گرفته شدند.

در مورد نخست، نمونه خون یک بازیکن پس از برخورد با بازیکن دیگری و افتادن به زمین، آزمایش می‌شود. در مورد بعدی، نمونه خون فوتبالیست پس از تمرین ویژه ضربه سر به توپ، مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در مورد سوم نیز خون بازیکنی که در تمرین اصلا با سر به توپ ضربه نزده است، تست می‌شود.

در نمونه‌های خونی که از ورزشکارانی که پس از تمرین ویژه ضربه سر به توپ و نیز پس از برخورد بازیکنان با یکدیگر و افتادن آنها به زمین، گرفته شده است، محققان “بیومارکرهای” خاصی را یافتند که توسط مغز برای ترمیم آسیب‌ سلول‌های عصبی، ترشح می‌شوند.

اما پس از تمرین عادی بدون ضربه سر به توپ، این “نشانگرهای زیستی” یافت نشدند. محققان به این نتیجه رسیدند که برخوردها و ضرب سر به توپ، دست‌کم منجر به آسیب‌های مغزی جزئی می‌شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به این پرسش که چنین مصدومیت‌هایی تا چه مقدار مضر هستند، هنوز پاسخ داده نشده است. اما این نکته مشخص شده است که ضربه‌های مغزی مکرر، می‌تواند باعث وقوع بیماری دژنراتیو مغزی با زوال عقل شود. این مسئله به ویژه در میان ورزشکاران رشته بوکس و هاکی روی یخ، قابل مشاهده است.