فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهانه کانون۰۳ آپریل۲۰۲۲ ساعت ۱۴۰۰

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه ۳ آپریل ۲۰۲۲ ساعت  ۱۴:۰۰ اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران                با سلام و درودهای صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه ۳ آپریل ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت …

ادامه‌ی مطلب