اعتصاب غذای مراد طاهباز وارد نهمین روز شد

منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که اعتصاب غذای مراد طاهباز زندانی سه تابعیتی آمریکایی بریتانیایی ایرانی، وارد روز نهم شده است.