هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام هفت زندانی کرد