کلیپ صوتی تصویری اطلاعیه ۱۴۷۲ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی منطقه شمال آلمان

ما هم از فرق می‌نالیم و هم از فقر، اطلاعیه ۱۴۷۲ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی منطقه شمال آلمان باز هم تجمع اعتراضی، باز هم بی‌تفاوتی به خواسته‌های معترضین و باز هم سرکوب. معلمین کشور با وجود اعتراض، تحصن، اعتصاب و دادخواهی پی‌درپی در چند سال گذشته، همچنان بلاتکلیف و معیشت آنها …

ادامه‌ی مطلب