اولاف شولتس: جنگ روسیه بزرگترین فاجعه زمان حاضر است

اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان تجاوز نظامی روسیه بە اوکراین را بزرگ‌ترین فاجعه زمان حاضر خواند. در همین حال سازمان ملل می‌گوید بە دلیل تخریب زیر ساخت‌ها و مسدود شدن بنادر اوکراین، ٢۵ میلیون تن غله بی‌استفاده مانده است.اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان فدرال تجاوز نظامی روسیه بە اوکراین را رویدادی منحصر به فرد توصیف کرد.

شولتس کە در مراسم “انجمن ترویج و تبادل تجارت و علم هامبورگ” (Obersee-Clubs Hamburg) سخنرانی می‌کرد، گفت: «تجاوز روسیه به اوکراین بزرگترین فاجعه زمان ما است.»

صدر اعظم آلمان در ادامه با “بی‌رحمانه و تجاوزکارانه” خواندن جنگ روسیه در اوکراین گفت: «این جنگ نشان‌دهنده گسست ریشه‌های نظم و صلح اروپا پس از پایان جنگ سرد است.»

او در عین حال تاکید کرد کە پوتین و رژیم او شکست خواهند خورد و نمی‌توانند شکافی در نظم موجود جهانی ایجاد کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عدم انتقال ٢۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در اوکراین

سازمان ملل متحد می‌گوید تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تاثیر مخربی بر صادرات محصولات کشاورزی داشتە است.

به گفتە جوزف شمید‌هوبر، معاون تجارت و بازار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تمامی بنادر اوکراین در دریای سیاه مسدود هستند و امکان صادرات از آنها وجود ندارد.

جوزف شمید‌هوبر کە در نشستی در مقر سازمان ملل در ژنو سخنرانی می‌کرد، با بیان این‌که ٢۵ میلیون تن غلات در اوکراین بلااستفاده مانده، گفت: «وضعیتی کە در حال حاضر شاهد آن هستیم ترسناک است، به دلیل نبود زیر ساخت‌های حمل‌ونقل و مسدود بودن بنادر امکان صادرات این حجم از محصولات کشاورزی وجود ندارد.»

معاون تجارت و بازار فائو همچنین گفت کە سربازان روسی بخشی از تاسیسات و زیر ساخت کشاورزی اوکراین را تخریب و غارت کردەاند.

عفو بین‌الملل: روسیه مرتکب جنایات جنگی شدە است

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، نیروهای ارتش روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدەاند.

در گزارش عفو بین‌الملل به حملات هوایی غیرقانونی در بورودیانکا و اعدام‌های غیرقانونی در شهرها و روستاهای دیگر، از جمله بوچا، آندریوکا، زدویژیوکا و ورسل اشارە شدە است.

در این گزارش آمده است که حداقل ۴٠ غیرنظامی در حملات به بورودیانکا کشته شدەاند. همچنین این منطقه مسکونی بە کلی ویران و هزاران نفر بی‌خانمان شدەاند.

عفو بین‌الملل همچنین ٢٢ مورد قتل غیرقانونی توسط نیروهای روسی در بوچا و چندین شهر و روستای دیگر در شمال غرب کی‌یف را ثبت کردە است. گفتە می‌شود کە این افراد به شکل غیر قانونی اعدام شدەاند.

عفو بین‌الملل خواستار آن شدە کە مسئولین جنایات جنگی در شمال غرب کی‌یف بە دست عدالت سپردە شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روسیه: از سلاح هسته‌ای در اوکراین استفاده نمی‌کنیم

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کردە کە این کشور قصد استفادە از سلاح هستەای در اوکراین را ندارد.

الکسی زایتسف، سخنگوی این وزارتخانه می‌گوید: «استفادە از این سلاح‌ها در عملیات ویژه نظامی، برنامه‌ریزی نشدە است.»

در روزهای گذشتە با توجه به عدم پیشرفت نظامی روسیه و مقاومت‌های صورت گرفتە توسط ارتش اوکراین، ایالات متحده هشدار دادە بود کە احتمال دارد روسیه از سلاح‌های هستەای تاکتیکی علیه نیروهای ارتش اوکراین استفادە کند.

زایتسف با تاکید بر وجود دستورالعمل‌های روشن در دکترین هسته‌ای روسیه برای استفادە ازچنین سلاح‌هایی گفت: «این سلاح‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده، در چارچوب عملیات ویژه نظامی در اوکراین، قابل استفادە نیستند».

به گفتە او روسیه تنها در حالتی از این سلاح‌ها استفادە می‌کند کە موجودیت خود را در خطر ببینید.