کرونا مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل در آلمان را کاهش داد

متوقف شدن شب‌نشینی و پارتی در نخستین سال کرونا به کاهش سوء مصرف حاد الکل در آلمان منجر شده است. آن گونه که اداره آمار فدرال می‌گوید مسمومیت‌های حاد به ویژه نزد نوجوانان و جوانان به میزان قابل توجهی در این ایام ریزش داشت.دفتر اداره آمار فدرال آلمان روز جمعه ۶ مه اعلام کرد حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان در سال ۲۰۲۰ به دلیل افراط در مصرف الکل در بیمارستان به طور سرپایی تحت مداوا قرار گرفتند. این رقم تقریباً ۴۰ درصد کم‌تر از سال پیش از آن است.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

در بررسی جزئیات داده‌ها مشخص شده که این کاهش در گروه سنی بین ۱۵ تا ۱۹ سال حدود ۷ /۴۲ در صد و در گروه سنی بین ۲۰ تا ۲۴ سال حدود ۵ /۴۱ درصد بوده است.

میانگین این کاهش در تمامی گروه‌های سنی حدود ۲۴ درصد بوده است. در مجموع ۷۶ هزار و ۲۰۰ مورد مسمومیت حاد با الکل در سال ۲۰۲۰ گزارش شده است.

با این حال، اداره آمار فدرال تاکید کرده که این رقم بیشتر از سطح سال ۲۰۰۰ است. در سال ۲۰۰۰ در مجموع حدود ۵۴ هزار مورد سوءمصرف حاد الکل وجود داشته که ۴۱ درصد کم‌تر از سال کرونایی ۲۰۲۰ است.

طبق داده‌های این اداره، مصرف بی‌‌رویه الکل در سال ۲۰۲۰ در بین جوانان، بیشتر از بزرگسالان بوده است. گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال با تقریبا ۲۵۴ مورد مسمومیت الکلی در هر ۱۰۰ هزار نفر بالاترین میزان را در بین تمام گروه‌های سنی داشتند. در حالی که در میان گروه‌ سنی ۵۰ تا ۵۴ سال فقط ۱۲۶ مورد مسمومیت حاد الکلی گزارش شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در مجموع ۵۴ هزار و ۳۰۰ مرد به دلیل افراط در نوشیدن مشروبات الکلی راهی بیمارستان‌ها شده‌اند که سهم آنها در کل مسموم‌شدگان بیش از ۷۱ درصد بوده است.

در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ سال این رقم حتی به ۷۷ درصد هم رسیده است.

طبق داده‌های اداره آمار فدرال، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴، نوجوانان دختر بیشتر از پسران یعنی چیزی حدود ۶۱ درصد سوء مصرف حاد الکل حاد داشتند.