گزارش صوتی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ،۴ یونی۲۰۲۲

جلسه‌ سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۴ یونی ۲۰۲۲ در ساعت ۱۶ بوقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم، اپلیکیشن کانون با مدیریت مصطفی منیری برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از: ۱) شروع جلسه: مصطفی منیری ، ۲) سید سعید نوری زاده …

ادامه‌ی مطلب