کیفیت هوای بوکان در وضعیت خطرناک

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: براساس اطلاعات پایشی موجود و شاخص «AQI»، کیفیت هوا در این شهرستان در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

کیفیت هوای بوکان در وضعیت خطرناک

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آوات بازیارافزود: طبق این شاخص، میزان ذرات موجود در هوای این شهرستان هم اینک ۵۰۰ میکروگرم بر متر مکعب است که این شرایط برای تمام گروه‌های جامعه به ویژه بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، مادران باردار و افراد سالخورده ناسالم است و توصیه می‌شود این افراد از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

 

وی با بیان اینکه وضعیت هوای سه برابر حد مجاز است، ادامه داد: بر همین اساس هوای این شهرستان از نظر شاخص‌های منواکسیدکربن، ازن، دی اکسیدنیتروژن، دی اکسیدگوگرد پاک و از نظر ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در شرایط بسیار ناسالم است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: آلودگی هوا منشا خارجی داشته و از طریق کشور عراق و وزش باد شدید وارد مرزهای غربی کشور شده و موجب آلودگی هوا می‌شود.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده ‌است.