گزارش تحلیلی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی تیر ۱۴۰۱

گزارش و نمودار از: ابراهیم یوسفی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، رضا شایگان یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه‌های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه‌هایی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری‌های مورد تأیید ایران، بازتاب داده شده است و نمی‌تواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم‌میهنان‌مان باشد. همچنین از آنجا …

ادامه‌ی مطلب