گزارش تحلیلی قتل‌های قانونی، تیر ماه ۱۴۰۱

گزارش و نمودار از: فرشاد اعرابی، لیلا ابوطالبی آدرگانی یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه‌های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده از نقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متأسفانه برغم تمام تلاش‌هایی که …

ادامه‌ی مطلب