برنامه پانصد و بیست و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه ۶ آگوست ۲۰۲۲ گزارش نقض حقوق زنان:شهلا شاهسونی نوای نای(شعر و اجرا:میترا درویشیان گلچین سخنرانی(باوضوع ورزش و سانسور) : ستاره دژم گزارش نقض حقوق کار و‌کارگر: عبدالمجید بازداران گلبانگ(شعری از شاعری گمنام):کوثر ولیزاده شاهکار های معماری ایرانی(قنات ها):فرشته خیام گزارش …

ادامه‌ی مطلب