درخواست جلوگیری از ریختن فاضلاب شهر خلخال به رودخانه

 

در بخشی از متن این کارزار که خطاب به رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نماینده شهر خلخال، مدیر عامل آب و فاضلاب و مردم شهرستان خلخال نوشته شده، آمده است:

چندین سال از احداث تاسیسات فاضلاب شهر خلخال در جوار رودخانه هروچای در حد فاصل باغات و مزارع روستای علی آباد می‌گذرد، تاسیساتی که با اهداف زیست محیطی ایجاد شده است امروز تبدیل به یک معضل زیست محیطی در بستر رودخانه و مزارع و باغات اطراف آن شده است.

امروز پساب و کثافات فاضلاب بدون تصفیه و مستقیما وارد رودخانه می‌شود و بعد گذشت حدود ۴۰ کیلومتر و آلوده نمودن مسیر در پشت سد کوثر ذخیره می‌شود.

باتوجه به عدم توجه مسئولین ذیربط شهرستان خلخال در رفع و حل این معذل زیست محیطی و از آنجاییکه حفظ محیط زیست برای آیندگان ضروری است، از سازمان محیط زیست کشور و متولی امور آب و فاضلاب استان خواهشمندیم به فوریت نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایند.