گزارش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص تحلیل قتل‌های قانونی، مرداد ماه ۱۴۰۱

گزارش و نمودار از: فرشاد اعرابی یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه‌های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده از نقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد. متأسفانه برغم تمام تلاش‌هایی که از جانب فعالین …

ادامه‌ی مطلب