برنامه پانصد و بیست و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه۲۷ آگوست ۲۰۲۲ گزارش هفتگی نقض حقوق کودک ‌نوجوان: مهناز ترابی گلبانگ(شعری از فروغ فرخزاد):وحید چرخ انداز یگانه گلچین سخنرانی(سرداران سپاه و مداحان رهبر حامیان رؤسای فدراسیون های ورزشی):زهرا رهایی اهنگ (موزیک زیر زمینی ) :وحید چرخ انداز یگانه گلبانگ(کاروان از …

ادامه‌ی مطلب