ممنوعیت آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام و پساب تصفیه نشده

رییس اداره محیط زیست شهرستان البرز گفت: آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام و پساب تصفیه نشده ممنوع است و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

اکبر کشت پرور رییس اداره محیط زیست شهرستان البرز  گفت: در صورت مشاهده آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب خام و پساب تصفیه نشده، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات‌های اسلامی، ماده ۱۵ حفاظت از خاک و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، از طرف مراجع قضایی با متخلفان برخورد می‌شود و در صورت لزوم، مزرعه نیز معدوم خواهد شد.کشت پرور افزود: در این راستا بازدید میدانی در اراضی کشاورزی این شهرستان که با فاضلاب تصفیه خانه شهر صنعتی البرز و تصفیه خانه شریفیه آبیاری می‌شوند صورت می‌گیرد تا جلوی هرگونه تخلف زیست محیطی گرفته شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: واحد‌های صنعتی که دارای فاضلاب صنعتی هستند، ملزم به ایجاد تصفیه‌خانه صنعتی می‌باشند تا خروج فاضلاب آن‌ها منطبق با استاندارد‌های اداره حفاظت محیط زیست باشد.

وی با اشاره به نمونه برداری از خروجی فاضلاب ۱۶ واحد صنعتی در شهرستان البرز، گفت: واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در شهرستان البرز به صورت مستمر پایش شده و از خروجی تصفیه خانه فاضلاب این واحد‌ها نمونه برداری می‌شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز گفت: نمونه‌ها برای سنجش پارامتر‌های آلاینده به آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه علاوه بر نمونه برداری از پساب خروجی واحد‌های صنعتی، کارشناسان به طور مستمر عملکرد زیست محیطی این واحد‌ها را تحت نظارت دارند، خاطر نشان کرد: در صورت رعایت نکردن قوانین زیست محیطی توسط واحد‌ها و ایجاد آلودگی محیط زیستی، مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.