خشکی تدریجی رودخانه بازفت

رودخانه ۹۵ کیلومتری بازفت که یکی از سرشاخه های اصلی رود کارون به حساب می‌آید و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در اقلیم و زندگی مردم حاشیه این رود محسوس است، اکنون با خشکسالی کم سابقه دست به گریبان است.

این رودخانه که به دلیل دبی بالای آب، روزگاری کوچ عشایر و گذر از آن را به شدت دشوار کرده بود هم‌اکنون با بستری خشک مواجه است که محل عبور خودروها شده است.

 

 

خشکسالی‌های اخیر چهارمحال و بختیاری که از سال آبی ۸۵-۸۶ آغاز شده، در طول سالها پیامدهای ناگواری بر منابع آب، محیط‌زیست و فعالیت‌های اقتصادی این استان برجا گذاشته است.