دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع مشگین شهر

منطقه شکار ممنوع شیروان دره سی با وسعت ۹ هزارو ۳۰۰ هکتار با تنوع گیاهی و جانوری در۳۰ کیلومتری جنوب شرقی مشگین شهر قرار دارد.