دستگيري متخلفان شکارو صيد و جمع آوري دام هاي غيرمجاز در مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل در شهرهای آمل، فریدونکنار، بابلسر، جویبار، ساری وکیاسر متخلفان شکاروصیدرا به همراه 5 قبضه سلاح شکاری، 12 قطعه سهره دستگیر و 15رشته دام هوایی و 15 باب کومه صیادی جمع آوری و تخریب کردند.

به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درساری ، به نقل ازروابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل در منطقه رزکه دو شکارچی غیرمجاز به همراه 2 قبضه سلاح شکاری قاچاق ، تعدادی فشنگ و سایرادوات شکار دستگیر و در ماموریت دیگری در منطقه دابودشت 10 رشته دام هوایی شکارچیان راجمع آوری کردند.

 


ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونکنار حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی 5رشته دام هوایی صید پرندگان را جمع آوری کردند.
در بابلسرماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل درمنطقه آیش از دوشکارچی غیرمجاز 2 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار حین گشت وکنترل درآب بندان اسماعیل کلای بزرگ 15باب کومه صیادی غیرمجاز را دراین شهرستان تخریب وجمع آوری کردند.
در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی هولار) حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از یک شکارچی غیرمجاز 1قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت پارک ملی کیاسر حین گشت و کنترل در مناطق آزاد از یک شکارچی غیرمجاز12 قطعه سهره طلایی، یک رشته دام هوایی، سه قفس سیمی و سایرادوات صید کشف وضبط کردند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهرحین گشت کنترل درحوزه استحفاظی از شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح کشف وضبط کردند.