گزارش نقض آماری کمیته محیط زیست در مهرماه ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مهر ماه ۱۴۰۱ تنظیم نمودار : میناآقابیگی تهیه آمار و گزارش : سلمان یزدان پناه         آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۲۴خبر که در طول ماه مهر تهیه شده است.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست تهیه شده است که …

ادامه‌ی مطلب