۸ ماهگی پیروز؛ یوزپلنگ ایرانی

«پیروز» توله یوز هشت ماهه ایرانی در اسارت است.

تصاویر کمیاب و جالب از ۸ ماهگی پیروز، یوزپلنگ ایرانی

مادرش «ایران» و پدرش «فیروز» نام دارد. این توله یوز نر ۱۰ اردیبهشت سال جاری به همراه دو توله یوز نر دیگر در مرکز تکثیر در اسارت توران به روش سزارین دنیا آمدند پس از تولد «ایران» توله‌هایش را نپذیرفت و سازمان حفاظت محیط زیست برای بقای توله یوزها با مشکلاتی مواجه شد.