اخطار زیست محیطی برای دو واحد آلاینده بندرلنگه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرلنگه از صدور اخطار زیست محیطی برای دو واحد آلاینده در این شهرستان خبر داد.

صمصام پور در تشریح این خبر بیان کرد: در جریان بازرسی از صنایع و واحدهای خدماتی در شهرستان بندرلنگه، دو واحد آلاینده اخطار زیست محیطی گرفتند.

 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرلنگه اضافه کرد: این واحدها ملزم به رفع سریع آلایندگی و رعایت هرچه بهتر مسائل زیست محیطی شدند.