دستگیری دو شکارچی متخلف در میانه

در ماموریت گشت و کنترل توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میانه در شکارگاه‌های روستای مروشین از توابع بخش مرکزی شهرستان میانه دو نفر شکارچی متخلف دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

از شکارچیان متخلف یک قبضه اسلحه دو لول مجاز، پنج قطعه کبک، یک سر خرگوش کشف و ضبط شد.