گزارش آماری نقض حقوق زنان، آذر ماه ۱۴۰۱

تهیه کنندگان گزارش و نمودار:سپیده عشقی، فهیمه تیموری، کیمیا قزلباش آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۵۸ خبر که در طول دی ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران …

ادامه‌ی مطلب