اطلاعیه شماره ۱۵۲۸ با موضوع آمار نقض حقوق پیروان ادیان در سال ۲۰۲۲