گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع ازحقوق محیط زیست ۱۰ فوریه ۲۰۲۳

گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع ازحقوق محیط زیست ،10فوریه 2023 جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست جمعه10فوریه 2023درساعت 18:30بوقت اروپای مرکزی با حضورجمعی ازفعالان حقوق بشرودیگرمهمانان ازطریق فضای مجازی زووم ، یوتیوب،اپلیکیشن کانون بامدیریت کاوه قزلباش برگزارگردید. سخنرانان عبارتنداز: 1) شروع جلسه: کاوه قزلباش2) اصغرخدابنده سامانی: بررسی وتحلیل کنوانسیون حمایت از پرندگان …

ادامه‌ی مطلب