گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، بهمن ماه ۱۴۰۱

تهیه و تنظیم : زهرا باجلان ، مرجان شعبان نژاد ، سعید پورمند آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 70 خبر که در طول بهمن ماه 1401 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، …

ادامه‌ی مطلب