خودروهایی که به جای حمل، زباله جا می‌گذارند

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: خودروهای حمل زباله بدون روکش مناسب، باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند.

درگی با بیان این که خودروهای حمل زباله بدون روکش مناسب، باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند، گفت: حدود ۸۰ درصد خودروهای حمل زباله پوشش ندارند و همان بیست درصد باقی مانده برای آلوده کردن زمین‌های اطراف حلقه دره کافی هستند.

او می‌گوید: به مناسبت هفته زمین پاک برنامه صبحگاهی زنگ زمین پاک در تمام مدارس استان برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین ما و آموزش و پرورش درخصوص احداث و ایجاد خانه های محیط زیست در مدارس منعقد شد.

او می‌گوید: ۲۷۰ نفر از معلمان آموزش های لازم محیط زیستی را دریافت کرده اند و سفیران و رابطان ما با آموزش و پرورش برای فرهنگ سازی درخصوص محیط زیست هستند.