کمبود نیروی تخصصی از مشکلات مهار آتش سوزی در جنگل های خراسان شمالی

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از کمبود نیروی تخصصی برای مهار آتش سوزی در جنگل های این استان طی امسال خبر داد.

سرهنگ موسی الرضا حیاتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: این اداره کل با کمبود نیرو جهت گشت زنی و مراقبت در مناطق تحت مدیریت مواجه است.

وی گفت: این اداره کل در حال آموزش به جوامع محلی برای مهار آتش در صورت بروز آتش سوزی در جنگل ها است.

حیاتی افزود: علاوه بر آن بیش از ۲۰۰۰ نفر از جوامع محلی را نیز تیم بندی کرده تا در صورت بروز آتش سوزی در مناطق بحرانی حضور یابند و کمک رسانی های لازم را انجام دهند.

وی اظهار کرد: ۳۳ درصد از عرصه های جنگلی با مساحت ۳۵ هزار هکتار در این استان در معرض آتش سوزی شدید هستند.

سرهنگ حیاتی ادامه داد: علاوه بر آن ۶۴ درصد از عرصه های جنگلی استان نیز در معرض آتش سوزی متوسط و ۳ درصد در معرض آتش سوزی کم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ۴۱۰ هکتار از جنگل های این استان از نوع درخت های ارس است که اگر حریقی در آن صورت گیرد برگشت پذیری و احیاء این گونه از درخت ها بسیار سخت است.