کاهش ۶.۱ درصدی بارندگی در خراسان شمالی/ درگیری ۹۴ درصد پهنه استان با خشکسالی

ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از کاهش ۶.۱ درصدی بارندگی طی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته خبر داد.

مجید بیجندی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال گذشته تا کنون ۱۴۰.۶ میلیمتر بارندگی در استان رخ داده که در مقایسه با سال آبی گذشته (۱۴۰۰-۱۴۰۱) نشان دهنده کاهش ۶.۱ درصدی بارش است.

وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با دوره بلند مدت استان نشان از کاهش ۳۱ درصدی بارندگی است، افزود: میزان بارش باران در بلند مدت، ۲۳۰.۴ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی افزود: بارش یک ساله کامل در استان بیش از ۲۵۰ میلیمتر است که بر این اساس از ابتدای مهر پارسال تا ۱۷ اردیبهشت امسال ۵۶.۱ درصد از بارندگی های سال آبی جاری تامین شد، این در حالی است که میزان تحقق بارندگی در سطح کشور به طور میانگین ۶۹.۵ درصد است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با بیان اینکه حدود ۹۴ درصد از مساحت استان درگیر انواع خشکسالی است، ادامه داد: تنها حدود ۶.۶ درصد از مساحت استان دارای بارندگی نرمال است و ۳۰ درصد از مساحت استان با خشکسالی خفیف، ۴۸.۲ درصد با خشکسالی متوسط، ۱۴.۳ درصد با خشکسالی شدید و حدود یک درصد از وسعت استان با خشکسالی بسیار شدید مواجه است.

بیجندی تاکید کرد: به عنوان مثال، ۹۹.۶ درصد از پهنه بجنورد با خشکسالی مواجه است و ۱۰۰ درصد از پهنه شهرستان مانه و سملقان به عنوان قطب کشاورزی استان نیز دچار خشکسالی است.