نبودِ آب پشت “سد انحرافی کمال‌خان” ملاک خشکسالی رود هیرمند نیست!

استاد دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با ادعای افغانستان مبنی بر خشکسالی رود هیرمند گفت: سازه کمال‌خان یک سد انحرافی است و بر این اساس، نبود آب پشت یک سازه انحراف آب با حجم مخزن بسیار کم، دلیل علمی و کارشناسی برای اثبات خشکسالی نیست.

نبودِ آب پشت "سد انحرافی کمال‌خان" ملاک خشکسالی رود هیرمند نیست!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از تأکید رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان بر پرداخت حقابه ایران از رودخانه هیرمند توسط افغانستان، هیئت حاکمه این کشور بیانیه‌ای را منتشر کرد که بر پرداخت حقابه ایران طبق معاهده 1351 متعهد است و تنها خشکسالی است که باعث عدم پرداخت حقابه شده است و نه انحراف آب در سد کمال‌خان!

در واکنش به ادعای خشکسالی، حجت میان‌‌آبادی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر هیدروپولیتیک در صفحه توییتر خود نوشت: ظرفیت سد کمال‌خان 52 میلیون مترمکعب است و این سد با سازه خاص خودش، یک سد انحرافی است نه یک سد مخزنی؛ بر این اساس، نبود آب پشت یک سازه انحراف آب با حجم مخزن بسیار کم، دلیل علمی و کارشناسی برای اثبات خشکسالی نیست.

وی ادامه داد: اثبات خشکسالی راهکارهای علمی دارد که برای تمام متخصصان حوزه آب مشخص است اما افغانستان عمدتاً از پذیرش آن در جلسات و مذاکرات سر باز زده است. طبق معاهده 1351، در صورت وقوع خشکسالی و کاهش آورد نرمال، حقابه نیز به همان نسبت کسر می‌شود نه اینکه دادن حقابه منتفی شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: مگر ملاک خشکسالی، نبودِ آب پشت سد انحرافی کمال‌خان است؟! سؤالی که طرح می‌شود این است؛ چرا برای اثبات این ادعا حجم آب پشت سد کجکی اعلام نمی‌شود؟ چرا با اینکه معاهده 1351 ملاک سال نرمال را مشخص کرده است مسئولان و متخصصان افغانستان چه در زمان غنی و چه در زمان طالبان از قبول و بازدید از ایستگاه سر باز می‌زنند؟

میان‌‌آبادی خاطرنشان کرد: لذا راه مواجهه صحیح و منطقی با مسئله، بیانیه نیست؛ بلکه همان راه‌کارهای علمی است که افغانستان تاکنون از قبول انجام آن سر باز زده است.