فاضلاب بلای جان رودخانه سیاهرود

سیاهرود، رودخانه ای که از وسط شهر قائمشهر عبور می کند این روزها حال و روز خوشی ندارد و به جای آنکه حریم رود محلی برای تفریح مسافران و شهروندان باشد بدلیل آلودگی ناشی از ورود پساب فاضلاب ها کسی را تاب ماندن و همنشینی برای لحظاتی در جوار آن نیست.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‌ رودخانه سیاهرود که پنج کیلومتر از مسیرش از داخل شهر قائمشهر و مناطق مسکونی آن عبور می‌کند، به دلیل ایجاد آلودگی برای محیط زیست اطراف به عنوان یک تهدید به شمار می رود و امید به حیات دوباره آن در اندر خم همکاری و همراهی بیشتر صاحبان صنایع چشم براه است.

رودخانه سیاهرود از به هم پیوستن ‌ ۳۰رود و نهر پدید آمده و به همین دلیل درگذشته به آن ˈسی رود ˈ نیز می‌گفتند و پس از سال ها به سیاهرود معروف شد. این رودخانه ‌ ۵۱کیلومتر طول دارد که حدود پنج کیلومتر از مسیرش از داخل شهر قائمشهر و از مناطق مسکونی عبور می‌کند.

در سال های نه چندان دور آب سیاهرود به اندازه‌ای زلال بود که اهالی و ساکنین حاشیه این رود از آب آن برای آشامیدن و شست و شو استفاده می کردند و هنوز هم یک پای کلام و صحبت پیران و میانسالان قائمشهری ساکن در نزدیکی این رودخانه، سخن از زلالی آن دوران آب رودخانه است.

با توجه به ورود پساب های صنعتی، فاضلاب های خانگی و ریخته ‌شدن زباله به داخل این رود، در سال های اخیر علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای ساکنان اطراف رودخانه نظیر انتشار بوی بد، حیات آبزیان در آن نیز به پایان رسید و محیط ‌زیست آن بشدت صدمه دید.